Andělský kemp

Projekt ANDĚLSKÝ KEMP navazuje na vánoční projekt ANDĚLSKÝ STROM a dále pomáhá sociálně nejslabším dětem, které mají tátu, nebo mámu ve vězení.

Cílem ANDĚLSKÉHO KEMPU je zajistit dětem krásný letní týden, plný dobrodružství, vytvořit pro ně  místo, kde se budou cítit bezpečně a bezprostředně, nabídnout jim plnou pozornost a pochopení, aby alespoň na chvíli zapomněly na těžkosti života. Program je zaměřený na vytvoření nezapomenutelných zážitků a ukázání cesty živé víry, která usmiřuje, dává naději a proměňuje srdce všech účastníků.

Letos se ANDĚLSKÉHO KEMPU poprvé zúčastní i 10 kluků a 10 holčiček ve věku 8 – 12 let, kteří jsou z rodin, kde je táta nebo máma ve vězení. Děti jsou vytipovány věznicemi z rodin, které byly obdarovány ve vánoční akci ANDĚLSKÝ STROM. Děti budou mít tábor zcela zdarma, protože jejich rodiny si letní pobyt na táboře dovolit nemohou. Věříme, že tábor nejenom udělá radost, ale že změní osudy těchto rodin, zejména dětí.

Příspěvky již poskytli podnikatelé, křesťanští policisté i pronajímatel objektu kempu v podhůří Lužických hor. Prosíme, přispějte i Vy – a to jakoukoliv částkou buď do charitní kasičky ve strahovské bazilice nebo charitní účet č. 5605539001/5500 (Raiffeisenbank). var. symbol 123.

Projekt ANDĚLSKÝ KEMP je realizován ve spolupráci s Mezinárodním vězeňským společenstvím. Farní charita Strahov na projektu spolupracuje v rámci své činnosti ve strahovském farním společenství.

Za jakýkoliv Váš příspěvek předem děkujeme!

Aktualizace: vybralo se 6.180 Kč a tato částka byla 28. června převedena na bankovní účet pořádající organizace. Všem dárcům děkujeme!