Pomoc ženám bez domova

Projekt má za cíl pomoci ženám, které ztratily střechu nad hlavou a ocitly se na okraji společnosti.

Přespávají, kde se dá, a často ještě v poledne neví, kde večer složí hlavu. Nocují ve veřejně přístupných budovách, v provizorních přístřešcích na okraji města. V zimě vyhledávají ubytovny, noclehárny či krátkodobou pomoc svých známých.

Bezdomovectví je pro ně stigma a skrývají ho nejen kvůli odsudkům společnosti. Bojí se násilí a obtěžování, jsou v neustálém strachu, co přijde, nemají se kam schovat, neustále si musí hlídat své věci, čelí narážkám ostatních lidí bez domova často se sexuálním podtextem. Na ulici je provází neustálá obava o osobní bezpečnost a strach ze znásilnění. Chybí jim soukromí, přístup k toaletám a sprchám …

Farní charita Strahov nemá možnost pomáhat těmto ženám přímo, protože nedisponuje žádnými vhodnými prostorami s potřebným zázemím. Proto pomáhá nepřímo tím, že shromažďuje finanční i jiné prostředky na provoz zařízení, které možnosti přímé pomoci ženám bez domova mají. Spolupracujeme tedy s Farní charitou Praha 1, která provozuje Nízkoprahové denní centrum pro ženy v nouzi v Žitné ulici.

Jak konkrétně pomáháme?

z Tříkrálové sbírky každý rok věnuje Farní charita výše uvedenému Nízkoprahovému dennímu centru pro ženy v nouzi vše, co může požadovat z výtěžku sbírky zpět na svoje projekty – jedná se o 65 % z výtěžku.