Sbírky šatstva

Příležitostně pořádáme i sbírky použitého šatstva.

Vzhledem k našim omezeným prostorovým možnostem (nemáme vlastní místnost) sbíráme šatstvo u Vás doma a ihned je vlastními prostředky dopravujeme potřebným – převážně Azylovému domu Sv. Terezie v pražském Karlíně.

Sledujte, prosím, náš web a ohlášky ve strahovské bazilice.