Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je největší veřejnou sbírkou v České republice, probíhá od roku 2000. V pražské arcidiecézi se jí každoročně účastní přibližně tisíc koledníků. Koordinaci zajišťuje Arcidiecézní charita Praha a desítky místních organizací – farností, farních Charit i škol. Ve strahovské farnosti je organizátorem sbírky Farní charita Strahov.

Na Strahově se konala naposled v roce 2018, a to o nedělích 7. a 14. ledna. Děti, převlečené za Tři krále, koledovaly a vybíraly příspěvky do zapečetěných pokladniček na nádvoří u strahovské baziliky vždy po dopolední a večerní mši sv. Vykoledovalo se 25.009,- Kč (výsledky za poslední roky jsou v grafu). Celorepublikový výsledek  – přes 100 milionů Kč.

Využití výtěžku sbírky:

65 % pomáhá přímo v místě (Farní charita Strahov tuto část věnuje Nízkoprahovému dennímu centru pomoci pro ženy v nouzi v Praze 1)

15 % využije na své projekty Arcidiecézní charita Praha

10 % pomůže potřebným v zahraničí

5 % jde na celorepublikové projekty

5 % jsou náklady samotné sbírky

 

Při koledování v roce 2017 se během obou nedělí vystřídalo několik trojic koledníků. Snad je poznáte na následujících fotografiích: