Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je největší veřejnou sbírkou v České republice, probíhá od roku 2000. V pražské arcidiecézi se jí každoročně účastní přibližně tisíc koledníků. Koordinaci zajišťuje Arcidiecézní charita Praha a desítky místních organizací – farností, farních Charit i škol. Ve strahovské farnosti je organizátorem sbírky Farní charita Strahov.

Na Strahově se konala naposled v roce 2020, a to v neděli 5. ledna. Děti, převlečené za Tři krále, koledovaly a vybíraly příspěvky do zapečetěných pokladniček na nádvoří u strahovské baziliky vždy po dopolední a večerní mši sv. Vykoledovalo se 19.032,- Kč (výsledky za poslední roky jsou v grafu). Celorepublikový výsledekpřes 100 milionů Kč.

Využití výtěžku sbírky:

65 % pomáhá přímo v místě – Farní charita Strahov tuto část věnuje Nízkoprahovému dennímu centru pomoci pro ženy v nouzi v Praze 1.