Poštovní známky

Ve spolupráci se strahovskými farníky sbíráme poštovní známky vystříhané z dopisů.

Předáváme je břevnovským benediktinům, kteří je dále používají k charitativním účelům – lidé, trpící nedostatečnou motorikou svých prstů, si při dalším zpracování těchto známek právě tento svůj hendikep zlepšují.

Chytré, že?

Hlídejte tedy svou poštu, nevyhazujte obálky se známkami a zapojte se i Vy! Nic Vás to nestojí – jen trochu Vaší pozornosti a času.