Vaše pomoc

Jak se můžete připojit k dílu Farní charity Strahov?

1) Finančně

– finanční příspěvek v hotovosti do charitní kasičky ve strahovské bazilice

– finanční příspěvek bezhotovostním převodem na náš účet č. 5605539001/5500 u Raiffeisenbank. Na přání vystavíme doklad o přijetí daru, který slouží k uplatnění daňové slevy.

2) Dobrovolnictvím

– krátkodobě: například jednorázovou pomocí na některé z našich akcí

– dlouhodobě: můžete se podílet na naší činnosti  – např. můžete chodit za nemocnými, pomáhat lidem v tísni anebo nabídnout jinou službu, o které si myslíte, že by nám mohla pomoci.

3) Modlitbou

– Farní charita realizuje jedno z poslání církve-službu druhým a bez duchovní podpory se neobejdeme!

Zapojte se do charitní činnosti i Vy! Vítáme každého bez ohledu na věk i dovednosti, které nabízí.