Vánoční sbírka hraček

Vánoční sbírka hraček pro děti uprchlíků, hledajících azyl v České republice, probíhá již po mnoho let na Štědrý večer ve strahovské bazilice na podvečerní mši sv. v 16 hodin.

20161224_165447

Přispět je možné jakoukoliv hračkou – i použitou – ne příliš poničenou, funkční a čistou.

Shromážděné hračky budou ve spolupráci s Odborem azylové politiky a migrace Ministerstva vnitra ČR předány dětem uprchlíků v zařízeních pro zajištění cizinců.

Akce probíhá s laskavou podporou strahovského Farního úřadu i bratří premonstrátů.

Děkujeme všem, kteří do této sbírky přispíváte!