Informace

Farní charita Strahov je církevní organizací, registrovanou Ministerstvem kultury ČR v roce 2010. Zřizovatelem je Arcibiskupství pražské, které schválilo Stanovy a vydalo Zřizovací listinu.

Farní charita Strahov realizuje charitativní poslání církve na území  Římskokatolické farnosti u baziliky Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově. Působí tedy zejména na území Prahy 1 – Hradčanech a okolí. Organizačně je začleněna pod Arcidiecézní charitu Praha.