Vánoční sbírka hraček

Při štědrovečerní mši svaté v 16 hodin proběhne ve strahovské bazilice tradiční Vánoční sbírka hraček. Přispět můžete jakoukoliv hračkou, i použitou, ne příliš poničenou, funkční a čistou.

Shromážděné hračky budou předány Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky, která je rozdělí mezi děti v těchto zařízeních.

Všem dárcům srdečně děkujeme!