Výsledek sbírky pro Andělský strom 2019

Finanční sbírka pro projekt Andělský strom skončila s celkovým s výsledkem 6.200 Kč. Strahovská farnost tak letos umožní za podmínek programu Andělský strom pořízení vánočního dárku nejméně 12 dětem.

Všem dárcům srdečně děkujeme!