Andělský strom

Farní charita pořádá finanční sbírku na program ANDĚLSKÝ STROM. Tento program umožňuje pořídit dětem, které mají některého z rodičů ve vězení, vánoční dárek. Ten dostanou spolu s dopisem od odsouzeného rodiče pod stromeček. Dítě tak při vybalení vánočního dárku ví, že na něj jeho rodič stále myslí.

Sbírka probíhá od neděle 17. listopadu do neděle 1. prosince. Doporučená částka na pořízení jednoho dárku je 500 Kč, přispět ale můžete jakoukoliv částkou dle Vašich možností. Pokud se rozhodnete do programu zapojit, zvolte částku, kterou chcete projekt podpořit a tuto částku do 1. prosince vhoďte buď do charitní kasičky ve strahovské bazilice nebo ji převeďte na charitní bankovní účet u Raiffeisenbank, č.ú. 5605539001/5500 s variabilním symbolem  777.

Více informací o programu získáte zde.

Všem dárcům srdečně děkujeme!