Projekty Arcidiecézní Charity Praha: Nemocnice v Ugandě

Českou nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě vybudovala Arcidiecézní charita Praha v r. 2006 s cílem zpřístupnit zdravotní péči lidem z vesnických oblastí v kraji Buikwe včetně komunit z ostrovů Viktoriina jezera. Zdravotnictví zde bylo na velmi nízké úrovni, což se odráželo ve špatném zdravotním stavu obyvatel, nízkém věku dožití a vysoké dětské úmrtnosti. Nemocnice nabízí ambulantní léčbu i léčbu v hospitalizaci.  Více zde