Tříkrálová sbírka 2019

O nedělích 6. a 13. ledna 2019 bude na Strahově probíhat Tříkrálová sbírka, a to vždy po dopoledních a večerních mších svatých. Děti, převlečené za Tři krále, budou koledovat před strahovskou bazilikou.

Tříkrálová sbírka je největší veřejnou sbírkou v České republice, probíhá od roku 2000. Z rozhodnutí České biskupské konference je jejím pořadatelem Charita Česká republika. V pražské arcidiecézi zajišťuje Tříkrálovou sbírku Arcidiecézní charita Praha, ve strahovské farnosti je jejím koordinátorem Farní charita Strahov. Sbírka se provádí pouze v hotovosti do speciálních zapečetěných sbírkových pokladniček. 

Využití výtěžku sbírky:

65 % pomáhá přímo v místě sbírky: Farní charita Strahov tuto část věnuje Nízkoprahovému dennímu centru pomoci pro ženy v nouzi v Praze 1, které provozuje Farní charita Praha 1 – Nové Město

15 % projekty Arcidiecézní charity Praha

10 % zahraniční projekty

5 % celorepublikové projekty

5 % náklady na pořádání sbírky