Vánoční sbírka hraček 2018

Jako každý rok, i letos se na Štědrý den při podvečerní mši svaté v 16 hodin ve strahovské bazilice Nanebevzetí Panny Marie uskuteční tradiční Vánoční sbírka hraček. Přispět je možné jakoukoliv hračkou – i použitou – ne příliš poničenou, funkční a čistou.

Shromážděné hračky budou ve spolupráci s Odborem azylové politiky a migrace Ministerstva vnitra ČR předány dětem uprchlíků v zařízeních pro zajištění cizinců. Akce probíhá s laskavou podporou strahovského Farního úřadu i bratří premonstrátů.

Děkujeme všem, kteří do této sbírky přispějete!