Andělský strom 2018 – výsledek sbírky na Strahově

Finanční sbírka pro projekt Andělský strom skončila pro 3 týdnech s výsledkem 11.031 Kč (9.031 kostelní kasička, 2.000 Kč charitní bankovní účet). Vybraná částka je ve srovnání s rokem 2017 o 33 % vyšší. Letos tedy strahovská farnost umožní za podmínek programu Andělský strom pořízení vánočního dárku nejméně 22 dětem. Z vybrané částky již Farní charita převedla na bankovní účet projektu 11.000 Kč s tím, že se pokusí konečnou částku ještě zvýšit.

Všem dárcům srdečně děkujeme!