Andělský strom 2018 – výsledek na Strahově

Finanční sbírka pro projekt Andělský strom skončila s celkovým s výsledkem 14.161 Kč (10.661 Kč kostelní kasička, 3.500 Kč bankovní účet). Vybraná částka je ve srovnání s rokem 2017 o 70 % vyšší. Letos tedy strahovská farnost umožní za podmínek programu Andělský strom pořízení vánočního dárku 28 dětem.

Všem dárcům srdečně děkujeme!