Benefiční koncert Arcidecézní charity Praha

Ve středu 31. října  se koná 27. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha, jehož výtěžek v plné výši bude věnován ve prospěch České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě – více zde.