Tříkrálová sbírka 2018

Ve strahovské farnosti proběhla Tříkrálová sbírka o nedělích 7. a 14. ledna 2018, a to vždy po nedělních mších svatých. Děti, převlečené za Tři krále, koledovaly před strahovskou bazilikou. Vybralo se celkem 25.009 Kč (druhý nejlepší výsledek za posledních 5 let).

Využití výtěžku sbírky: 65 % pomáhá přímo v místě (Farní charita Strahov tuto část věnuje Nízkoprahovému dennímu centru pomoci pro ženy v nouzi v Praze 1) – 15 % využije na své projekty Arcidiecézní charita Praha – 10 % pomůže potřebným v zahraničí – 5 % jde na celorepublikové projekty – 5 % jsou náklady samotné sbírky.

Více o sbírce na Strahově zde.