Pletení velikonočních pomlázek

Na Květnou neděli 9. dubna 2017 se konalo na zahradě hradčanského kláštera bratří kapucínů v Praze tradiční pletení velikonočních pomlázek. Akci organizoval strahovský farní úřad, Farní charita zajistila proutky na pomlázky a pomohla s organizací. Akce se zúčastnilo cca 30 farníků + kapucín bratr Vojtěch, pletly se pomlázky, opékaly buřty a klobásy, pilo se kafe, čaj, limo i pivo, klábosilo se … bylo to prostě příjemné odpoledne, které umocnilo i nádherné jarní počasí. Za rok zase na shledanou!