Pomoc ženám bez domova

Farní charita Strahov konkretizuje podmínky projektu “Pomoc ženám bez domova” pro rok 2017 – více  zde.