Tříkrálová sbírka 2018

Ve strahovské farnosti bude probíhat Tříkrálová sbírka o nedělích 7. a 14. ledna 2018, a to vždy po obou nedělních mší svatých (v 10 a 18 hodin). Děti, převlečené za Tři krále, budou koledovat před strahovskou bazilikou.  Tříkrálová sbírka je největší veřejnou sbírkou v České republice, probíhá od roku 2000. V pražské arcidiecézi se jí každoročně účastní přibližně tisíc koledníků. Koordinaci zajišťuje Arcidiecézní charita Praha a desítky místních organizací – farností, farních Charit i škol. Ve strahovské farnosti je organizátorem sbírky Farní charita Strahov.

Využití výtěžku sbírky:

65 % pomáhá přímo v místě (Farní charita Strahov tuto část věnuje Nízkoprahovému dennímu centru pomoci pro ženy v nouzi v Praze 1) – 15 % využije na své projekty Arcidiecézní charita Praha – 10 % pomůže potřebným v zahraničí – 5 % jde na celorepublikové projekty – 5 % jsou náklady samotné sbírky.

Více o sbírce na Strahově zde.